Organising Committee

Chairman:  Vladimir Golubev

 

Members:

Heifitz Pavel

Sinyak Alexander

Domogatskaya Ekaterina

Baranova Inna 

Gladkikh Marianna 

Grechkin Grigoriy 

Grishin Sergey 

Umerova Tatiana

Savichev Gennady

Vladislavskaya Olga